Palvelemme yksityishenkilöitä kaikissa lakiasioissa

Asianajotoimistomme auttaa yksityishenkilöitä suojelemaan oikeuksiaan, neuvottelevat heidän puolestaan, auttaa monimutkaisten lakiasioiden hallinnassa ja varmistaa, että lait ja säännökset noudatetaan asianmukaisesti. Lisäksi auttamme yksityishenkilöitä saamaan oikeutta, korvausta tai muuta oikeudellista hyötyä erilaisissa oikeudellisissa tilanteissa.

Oikeudenkäynnit

Pääasiassa asianajotoimistomme hoitaa oikeudenkäynteihin liittyviä asioita sekä riita että rikosasioina. Pääpaino on viime aikoina ollut rikosasioissa, mutta myös lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusta koskevissa asioissa. Muita asioita ovat tyypillisesti sopimusriidat, kiinteistöriidat ja asuinhuoneistoihin liittyvät riidat sekä tietyssä määrin työsuhdeasiat, eri tyyppiset hallinto-oikeudelliset asiat sekä julkiset hankinnat. Toimintaperiaatteena on se, että asianajaja auttaa sinua asiassa kuin asiassa.

RIITA- JA RIKOSASIAT

Käräjäoikeus käsittelee ensimmäisenä tuomioistuin asteena riita- ja rikosasiat. Riita asioina käsitellään sopimusriidat, kiinteistöä ja asuinhuoneistoa koskevat riidat sekä työsuhdeasiat. Asia laitetaan vireille haastehakemuksella, joka osoitetaan toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Yleensä riita-asioissa asianajaja laatii haastehakemuksen. Hallinto-oikeus puolestaan käsittelee hallinto-oikeuden alan asiat, joita ovat lapsen huostaanotot, lupa-asiat sekä ulkomaalaisasiat. Julkisiin hankintoihin liittyvät riidat laitetaan vireille markkina oikeuteen.

HAASTEHAKEMUS

Asiat laitetaan vireille käräjäoikeuteen haastehakemuksella niin rikos kuin riita-asioissa. Riita-asioille on tyypillisempää asian syvällisempi kirjallinen valmistelu, jonka jälkeen pidetään valmisteluistunto ja pääkäsittely. Rikosasioissakin pyydetään joskus kirjallista ennakkovastausta, jonka tarkoituksena on selventää riidanalaisia ja riidattomia seikkoja asiassa. Prosessi voidaan tällä tavoin kohdentaa tiettyihin seikkoihin. Asianajajilla on merkitystä tässä vaiheessa. Asiansa osaava asianajaja ei yleensä lähde kiistämään sellaisia seikkoja, jotka voidaan todistaa oikeaksi. Pääasiallinen ero riita- ja rikosprosessissa on valmistelulla ja sillä, ettei rikosprosessissa ole todisteiden osalta prekluusiota, eli vedota voi missä prosessivaiheessa tahansa ilmitulleeseen seikkaan, tietenkin edellyttäen että seikalla voi olla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta.

ROOLIT

Prosessille sekä riita- että rikosprosessissa tyypillistä on se, että päämies kerää / antaa todisteet ja asianajajan rooli on paremminkin prosessissa itsessään. Tosin asianajaja voi joutua jossain tilanteissa keräämään todisteita päämiehensä puolesta ja soittamaan mahdollisille todistajille mitä he tietävät asiasta.

Syyttäjän pääasiallinen tehtävä rikosprosessissa on ajaa syytettä ja asianajajan rooli keskittyy korvausvaatimusten ajamiseen. Henkilövahingoissa korvaukset määrittyvät hyvin pitkälti henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan suositusten perusteella. Korvaukset määrittyvät aina muutamista satasista kymmeniin tuhansiin.

MUUTOKSENHAKU

Muutoksenhaku on nykyisin rajattu hovioikeuteen. Rikosasiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, mikäli tuomittu rangaistus on vähemmän kuin 8kk vankeutta. Riita-asioissa puolestaan tarvitaan aina jatkokäsittelylupa. Jatkokäsittelyluvan myöntää hovioikeus. Riita-asioissa tarvitaan aina jatkokäsittelylupa. Luonnollisesti mitä monimutkaisempi on asia oikeudellisesti tai näytöllisesti, sitä helpompaa on saada jatkokäsittelylupa.

APUA KUSTANNUKSIIN

Oikeuskäynteihin on myös mahdollista saada maksutonta oikeusapua tai oikeusturva-vakuutuksen. Katso lisätietoa meidän hinnastosta tai ota suoraan yhteyttä.