Logo - Asianajotoimisto Mika Pennanen

Palvelemme yksityishenkilöitä kaikissa lakiasioissa

Asianajotoimistomme auttaa yksityishenkilöitä suojelemaan oikeuksiaan, neuvottelevat heidän puolestaan, auttaa monimutkaisten lakiasioiden hallinnassa ja varmistaa, että lait ja säännökset noudatetaan asianmukaisesti. Lisäksi auttamme yksityishenkilöitä saamaan oikeutta, korvausta tai muuta oikeudellista hyötyä erilaisissa oikeudellisissa tilanteissa.

Palvelut yksityille

Rikosoikeus

Rikosoikeuden alalla edustamme sekä vastaajia että asianomistajia eri tyyppisissä rikosasioissa. Perinteisiä toimeksiantoja ovat väkivaltarikoksiin, huumausainerikoksiin, talousrikoksiin, varkausrikoksiin sekä seksuaalirikoksiin liittyvät toimeksiannot. Kaikissa mainituissa rikoksissa on yleensä asianomistaja lukuun ottamatta huumausainerikoksia.

OIKEUSAPU

Valtion varoista on mahdollista saada vastaajan asemaan oikeusapua kaikkiin asioihin. Oikeusavun täysin maksuttoman oikeudenkäynnin rajana pidetään 600 euroa. Käyttövaralaskelmassa otetaan nettotulot laskelman pohjalle ja hyväksyttäviä menoja ovat asumismenot, elatusvelvollisuuden täyttämiseen menevät maksut sekä ulosotot. Törkeinä tekomuotoina kvalifioituihin tekomuotoihin on mahdollista saada puolustajanmääräys, jolloin valtio maksaa avustajan palkkion kokonaisuudessaan ja valtio perii omavastuuosuuden puolustettavalta. Tällaisia tekonimikkeitä ovat mm. törkeä pahoinpitely, tapon yritys, ryöstö, törkeä varkaus, törkeä petos, raiskaus, törkeä veropetos ja törkeä huumausainerikos.

OIKEUDENKÄYNTIKULUT

Asianomistajan eli rikoksen uhrin asema on prosessuaalisesti varsin suojattu väkivalta-ja seksuaalirikoksissa. Yleensä näihin on mahdollista saada kotivakuutuksesta oikeusturvaetuus, jolloin vakuutusyhtiö maksaa tyypillisesti 80-85 % kuluista ja vakuutuksen omavastuuosuuteen on lisäksi mahdollista saada oikeusapu taikka sitä periä viime kädessä valtiokonttorilta korvaushakemuksen hakemisen yhteydessä. Tämän vuoksi asianomistajalle harvoin jää oikeudenkäyntikuluriskiä rikosasioissa. Asianajajan käyttäminen ei toisin sanoen maksa mitään, joten siitä ei aiheudu mitään haittaa asian hoidolle.

KORVAUKSET

Rikosasioissa asianomistajalle eli rikoksen uhrille määritetään korvaukset pääsäännön mukaan täyden korvauksen periaatteen mukaan. Toisaalta vahingonkorvauksia rajoittaa ns. rikastumiskielto – eli asianomistaja ei voi hyötyä enempää kuin on kärsinyt tosiasiassa vahinkoa. Tiettyjen rikosten kohdalla voi vaatia korvausta henkisestä kärsimyksestä, joka perustuu objektiivisin mittarein tapahtuvaan korvauksen määrittämiseen.

AIKATAULU

Rikosasiat etenevät usein varsin nopealla aikataululla jos kyse on vangitun asiasta. Tämän vuoksi asianajotoimiston lähtökohta on se, että hoidamme rikosasiat 24/7 periaatteella. Viikonloppuna on hyvä tavoittaa viestillä jos emme vastaa puhelimeen ja kertoa lyhyesti millaisesta asiasta kyse.

Ottamalla meihin yhteyttä voimme auttaa kaikissa rikosasioihin liittyvissä kysymyksissäsi.