Palvelemme yksityishenkilöitä kaikissa lakiasioissa

Asianajotoimistomme auttaa yksityishenkilöitä suojelemaan oikeuksiaan, neuvottelevat heidän puolestaan, auttaa monimutkaisten lakiasioiden hallinnassa ja varmistaa, että lait ja säännökset noudatetaan asianmukaisesti. Lisäksi auttamme yksityishenkilöitä saamaan oikeutta, korvausta tai muuta oikeudellista hyötyä erilaisissa oikeudellisissa tilanteissa.

Kiinteistöoikeus

Asuntoihin liittyvät oikeusriidat voidaan karkeasti jakaa kahteen eri kategoriaan. Ensimmäisenä on kiinteistöihin ja kiinteistöllä sijaitseviin riitoihin, joita koskevat lain säännökset löytyvät pääasiassa maakaaresta. Pelkästään huoneistoja, eli yleensä osakkeita, joita oikeuttavat hallitsemaan tiettyä huoneistoa, lain säännökset ovat asuntokauppalaista. Merkittävin ero koskee vastuusäännöksen aikaa. Kiinteistöjen kohdalla vastuuaika on 5 vuotta kun taas asuinhuoneistojen kohdalla 2 vuotta luovutuksesta lukien.

KORVATTAVAN VAHINGON PERUSTE

Korvattavan vahingon peruste liittyy yleensä ns. salaiseen virheeseen, eli myyjä ei ole tiennyt jostain myytävän kohteen puutteellisuudesta. Joskus on esiintynyt myös tahallisempaa muotoa olevista virheistä, eli jätetty kertomatta asuinhuoneiston tai kiinteistön ominaisuuksista, joilla olisi voinut olla merkitystä kaupan kannalta.

VELVOLLISUUDET

Myyjän tärkeimpänä velvollisuutena on antaa myytävästä kohteesta riittävät ja oikeat tiedot. Ostajan tärkeimpänä velvollisuutena on tarkastaa myytävän kohteen kunto. Yleensä ostaja ei voi vedota sellaiseen seikkaan, joka olisi ollut nähtävillä ennakkotarkastuksessa. Tyypillisesti asuntoihin liittyvät riidat koskevat sellaista virhettä, joka jää asuinhuoneiston pintojen sisälle ei ole ollut havaittavissa. Melko tyypillistä on, että ostaja lähtee vaatimaan kaikkia korjauskustannuksia, vaikka tämä on jo lähtökohtaisesti väärä. Asuntojen kaikilla rakenteilla on ns. tekniset käyttöiät. Mikäli tekninen käyttöikä on jo ylittynyt esim. kylpyhuoneella, ei luonnollisesti pääsäännön mukaan jää korvattavaa vahinkoa, koska kylpyhuone olisi joka tapauksessa pitänyt uusia. Arvonparannus tulee ottaa huomioon laskettaessa todellisen vahingon määrää.

KIRJELMÄN LAATIMINEN

Asuntoon liittyvissä asioissa asia alkaa tyypillisesti asianajajan laatimalla kirjelmällä, johon vastapuoli vastaa edelleen asianajajan välityksin. Mikäli osapuolet tulevat toimeen edes jollain asteella, asioille on tyypillistä, että ne pyritään selvittämään ja sopimaan osapuolten kesken. Ajoittain on ikävä kyllä nähty joidenkin lakiasiaintoimisten toimesta menettelyä, jossa riita viedään mieluummin käräjäoikeuteen kuin sitä pyrittäisiin selvittämään sen kummemmin.

Ottamalla meihin yhteyttä voimme auttaa kaikissa kiinteistöasioihin liittyvissä kysymyksissäsi.