Logo - Asianajotoimisto Mika Pennanen

HINNASTO

Käytettävä tuntilaskutusperuste vaihtelee 110 euron + alv ja 220 + alv euron välillä riippuen asian vaikeusasteesta. Asiaan on mahdollista saada oikeusapu. Vastaavasti kuluja voi kattaa joko yrityksen tai yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta.

HINNASTO

Käytettävä tuntilaskutusperuste vaihtelee 110 euron + alv ja 220 + alv euron välillä riippuen asian vaikeusasteesta.

OIKEUSAPU

Oikeusavun palkkioperuste on 110 euroa / tunti + alv ja asiakkaan maksettavaksi jää tästä osuudesta omavastuuosuus.

OIKEUSTURVA-ASIAT

Oikeusturvavakuutus sisältyy tyypillisesti kotivakuutukseen. Tavanomaisesti se kattaa oikeudenkäyntikuluja 8500 euroon + alv asti. Vakuutusyhtiöstä riippuen omavastuu vaihtelee 15-20 % välillä.

OIKEUSAVUN ULKOPUOLISET ASIAT

Oikeusavun ulkopuolisissa asioissa tavallinen tuntilaskutus on 180 euroa + alv.

Oikeusapu ja maksuton oikeudenkäynti

Oikeusapua antavat julkiset oikeusavustajat ja asianajajat. Asianajajan käyttämiseen saa maksuttoman oikeusavun ainoastaan tuomioistuin asioihin. Lain mukaan muissa kuin tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa, oikeusapua antavat julkiset oikeusavustajat. Samoin verotusasioissa oikeusapua antavat lähtökohtaisesti julkiset oikeusavustajat.

Oikeusavun palkkioperuste on 110 euroa / tunti + alv ja asiakkaan maksettavaksi jää tästä osuudesta omavastuuosuus. Ilman omavastuuosuutta oikeusapua saavan, ei tarvitse maksaa palveluista mitään ja hän on vapautettu myös oikeusapumaksusta.

Maksutonta oikeusapua haetaan sähköisesti ns. Romeo järjestelmän kautta. Usein asianajaja hakee oikeusavun ensimmäisellä asiakastapaamisella. Käyttövararajana on yksin asuvalla henkilöllä 600 euroa täysin maksuttomalle oikeudenkäynnille. Parisuhteessa olevilla raja on 550 euroa. Vähennyksenä käy asumismenot, lapsen elatusmenot ja ulosotot. Mikäli tulo taikka menotiedoissa tapahtuu muutoksia, tulee käyttövara muutos tehtäväksi sen kuukauden alusta, jolloin muutoksia tapahtui.

Tästä linkistä voit tarkistaa oletko oikeutettu oikeusapuun.

Oikeusturva-asiat

Oikeusturvavakuutus sisältyy tyypillisesti kotivakuutukseen. Tavanomaisesti se kattaa oikeudenkäyntikuluja 8500 euroon + alv asti. Vakuutusyhtiöstä riippuen omavastuu vaihtelee 15-20 % välillä. Oikeusturvan lisäksi samaan asiaan on mahdollista saada oikeusapu oikeusturvan omavastuulle, mikäli oikeusapu saataisiin ns. täysin maksuttomasti. Sen sijaan jos oikeusavulle jäisi omavastuu, ei ole mahdollista saada oikeusturvavakuutuksen omavastuuseen valtion varoista oikeusapua.

Oikeusturvaetuuden voi saada sekä siviili- että rikosasiaan. Rikosasioissa on rajattu pois vastaajan asema. Syytetty ei voi saada oikeusturvaetuutta lähtökohtaisesti. Myös lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta sekä elatusapua koskeviin asioihin ei välttämättä saa oikeusturvaetuutta. Käytäntö vaihtelee hieman vakuutusyhtiöittäin ja usea vakuutusyhtiö on alkanut rajoittamaan nämä riidat vakuutuksen piiristä. Syy lienee siinä, että näissä asioissa harvemmin toista osapuolta tuomitaan toinen maksamaan oikeudenkäyntikuluja. Poikkeuksellisesti liikenneturvallisuuden vaarantamista koskevaan asiaan on joskus saatu oikeusturvaetuus auton ns. superkaskosta.

Riita-asian tulee olla riidanalainen, jotta siihen voitaisiin saada oikeusturvavakuutus. Riidanalaisuus tulee olla jollain tavalla todennettavissa. Yleensä tähän riittää asianajajan laatima kirjelmä ja toisen asianajajan laatima vastaus, mikäli vastauksessa kiistetään jokin kirjelmässä esitetty asia. Riita-asiat ovat tyypillisesti erilaisia sopimuksiin liittyviä asioita sekä asuntoriitoihin.

Asianomistajan on mahdollista saada rikosasioissa oikeusturvaetuus. Tähän riittää yleensä  haastehakemus ja se että ilmoittaa asiassa olevan korvausvaatimuksia. Oikeusturvaetuuden saamiselle ei ole yleensä rajoituksia siten, että jotkut rikostyypit olisi rajattu vakuutuksen ulkopuolelle. Rikoksen uhrin asema on varsin hyvin turvattu oikeusturvavakuutuksissa.

Muut asiat

Oikeusavun ulkopuolisissa asioissa tavallinen tuntilaskutus on 180 euroa + alv. Toimisto käyttää aikaperusteista laskutusta ja toimenpidekirjaukset tehdään kymmenen minuutin tarkkuudella. Alin laskutettava toimenpide on yksi tunti.

Kartoitamme maksuttomasti voidaanko kulut kattaa yleisen oikeusavun tai oikeusturvavakuutuksen turvin. Rikosasioissa asianomistajan oikeudenkäyntikulut voi maksaa myös valtiokonttori, vaikka asiakas ei olisikaan oikeutettu oikeusapuun.

Jossain tapauksissa rikoksen uhri voi saada avustajan oikeudenkäyntiin (tyypillisesti ryöstö tai seksuaalirikoksen uhri) ja kulut katetaan joko valtion maksamana taikka oikeudenkäyntikuluja voi saada valtiokonttorin myöntämänä.