Logo - Asianajotoimisto Mika Pennanen

Palvelut yrityksille

Asianajotoimistomme palvelut auttavat yrityksiä suojelemaan etujaan, vähentämään oikeudellisia riskejä ja varmistamaan liiketoimintansa lakien ja säädösten mukaista toimintaa. Yrityksen menestys liittyy usein kiinteästi oikeudelliseen neuvontaan ja asiantuntemukseen.

Palvelut yrityksille

Työoikeus

Aika ajoin yritykset tarvitsevat usein juridista neuvontaa työsuhteisiin liittyvissä asioissa. Työsuhteet ja työlainsäädännön noudattaminen on monelle yritykselle ja yrittäjälle merkittävä liiketoiminnallinen osa-alue, jonka oikeaoppinen harjoittaminen työnantajana on tärkeää.

Välillä työsuhteissa saattaa ilmetä ongelmia, jotka voivat johtaa oikeustoimenpiteisiin. Lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä jo hyvissä ajoin ongelmatilanteiden välttämiseksi. Viimeistään siinä vaiheessa kun työntekijä esimerkiksi haastaa oikeuteen. Kallis oikeudenkäynti on vältettävissä sovinnollisesti. Jos tilanne kuitenkin johtaa oikeudenkäyntiin, ajamme etuanne parhaalla katsomalla tavalla.

Neuvomme teitä kaikissa työlainsäädännön asioissa, kuten esimerkiksi työsopimuksissa, työriidoissa sekä YT-neuvotteluissa. Neuvomme teitä myös lainsäädännön oikeellisesta toteuttamisesta.

Palvelumme:

  • Työriidat ja oikeudenkäynnit
  • Sovintoneuvottelut
  • Työntekijöiden palkkaus
  • Irtisanomiset ja YT-neuvottelut
  • Muut työlainsäädäntöön liittyvät asiat

Ota suoraan yhteyttä. Räätälöimme palvelun teidän tarpeen mukaan.