Logo - Asianajotoimisto Mika Pennanen
asianajajan ja lakimiehen ero

Asianajajan ja lakimiehen ero

Asianajotoimintaa voi harjoittaa asianajaja. Niin sanotulle maallikolle voi olla vaikea erottaa asianajotoimintaa muiden lakimiesten toiminnasta. Yleensä asianajajan erottaa yksin nimikkeen perusteella lakimiehestä ja asianajotoimiston lakiasiaintoimistosta. Vain asianajajaliiton jäsenet voivat käyttää asianajaja nimitystä ja asianajotoimisto nimitystä.

Asianajotoimintaa koskevat säännöt löytyvät asianajajaliiton verkkosivuilta. Keskeisin ero tulee juuri sääntelyn kautta. Nykyisin puhutaan OTM, Lakimies, Lupalakimies titteleistä. Näitä kaikkia yhdistää se, että asianajaja tuskin niitä käyttäisi yksistään. Juristi ja lakimies ovat yleisnimityksiä oikeudelliselle asiantuntijalle, joita voi käyttää kuka tahansa koulutuksestaan riippumatta.

Yksilölle tulee keskeisin ero luotettavuuden kautta. Asianajajalla tulee olla vahinkojen varalta varallisuusvastuuvakuutus ja asianajaja on toiminnastaan liiton valvonnan alaisena eikä voi tehdä mitä tahansa mielensä mukaan. Seuraamuksena hyvien asianajotapaa koskevien sääntöjen luokkauksesta voi olla huomautus, varoitus ja äärimmäisenä toimena erottaminen. Samanlaista takuuta ei ole lakiasiaintoimistojen kohdalla.

On huomattava, että lakimiehetkään eivät voi mitä tahansa tehdä. Heitä sitovat lait ja asetukset. Katiskaksi nimetyssä Helsingin käräjäoikeuden asiassa kävi ilmi, että kolme avustajaa joutui rikosepäilyn kohteeksi.

Kirjoitettuja artikkeleita